Arbetsrätt

Arbetsrätten är ett rättsområde som är föremål för ständiga förändringar och med många detaljerade regler. Inom arbetsrätten är preskriptionsfristerna korta och formaliareglerna många. Det är därför mycket viktigt att korrekta åtgärder vidtas i rätt tid. Vi har omfattande erfarenhet av att hantera förhandlingar och tvister inom det arbetsrättsliga området och kan hjälpa dig att undvika dyrköpta misstag.

Vi lämnar rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området såsom vid t ex företagsöverlåtelse, omorganisation, ingående och avslut av anställning samt förhandlingar.Vi lämnar kvalificerat biträde och råd till både arbetgivare och arbetstagare.
  • Rådgivning och biträde till arbetsgivare
  • Rådgivning och biträde till arbetstagare
KONTAKTPERSON
Adam Grabavac
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 51+46 (0)70-570 00 35