Brottmål

Brottmål är ett av byråns huvudområden och flera av våra advokater och biträdande jurister är specialiserade inom detta område. Vi har mångårig erfarenhet på området och har företrätt personer i allt från mindre mål till några av de största brottmål som har genomförts i Sverige. Om du har delgivits misstanke om brott eller fått en kallelse till polisen så kan du kontakta oss. Vi har erfarenheten och resurserna som krävs för att alltid finnas till hands och för att ge bästa möjliga hjälp inför och under polisförhör, förundersökning och eventuell huvudförhandling. 

Om du är misstänkt för brott har du alltid rätt att anlita en försvarare. Du kan då uppge namnet på någon av advokaterna på C J Advokatbyrå. Om du inte uppger namn på någon särskild advokat kan domstolen komma att utse en försvarare åt dig som saknar tillräcklig erfarenhet av brottmål.

Den offentlige försvararen bekostas av staten. Om förundersökningen läggs ner, om du blir frikänd eller har begränsade ekonomiska resurser så behöver du inte betala tillbaka något. Om du däremot döms och har tillräckliga ekonomiska tillgångar kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Om du inte har rätt till offentlig försvarare har du alltid rätt att på egen hand bekosta och anlita en privat försvarare. Arvodet till den privata försvararen betalas av den enskilde. Det finns dock vissa möjligheter att bli ersatt för del av kostnaden vid en frikännande dom.

Se alltid till att du har en försvarare vid din sida vid första polisförhöret för att säkerställa att du får en rättvis rättegång. Om du vill anlita en någon av advokaterna på C J är du välkommen att ta kontakt med oss.

  • Offentlig försvarare
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
KONTAKTPERSONER
Arvid Danielsson
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 08+46 (0)70-391 01 21
Jonas von Heidenstam
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 88+46 (0)70-946 11 17