Christoffer Sommar

Christoffer Sommar

Biträdande jurist

Direkt mobil: 

+46 (0) 702 34 26 18

Direkt fast: 

+ 46 (0) 8 411 10 29

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

E-post: