Migrationsrätt

Vi har stor erfarenhet av migrationsrätt och har med framgång drivit mål i Europadomstolen samt i FN:s kommitté mot tortyr. Vi håller även kurser inom migrationsrätt.

Migrationsrätten kan se annorlunda ut beroende på vilken typ av uppehållstillstånd eller uppehållsrätt som är aktuell. Det kan röra sig om en person som flytt från sitt hemland och vill söka skydd i Sverige, en person som lyckats få anställningserbjudande i Sverige eller en person som vill söka svenskt medborgarskap. Vi på C J Advokatbyrå är verksamma och kan bistå med vår expertis genom vår mångåriga erfarenhet av migrationsrätt i alla dess former.

Vi tar uppdrag som offentliga biträden för asylsökande och för förvarstagna personer såväl som uppdrag som privat ombud för den som söker uppehållstillstånd på andra grunder, uppehållsrätt eller medborgarskap. Vi har även en gedigen erfarenhet av ärenden rörande återkallelse av uppehållstillstånd/uppehållsrätt där man ofta har rätt till ett offentligt biträde.

Du kan vända dig till oss med frågor inom migrationsrätt.

Inom migrationsrätten är vi verksamma inom följande områden:

  • Asyl
  • Uppehållstillstånd på anknytning eller arbete
  • Svenskt medborgarskap
  • Uppehållsrätt
  • Förvar enligt utlänningslagen
  • Återkallelse av uppehållstillstånd
  • Verkställighetshinder
KONTAKTPERSON
Arvid Danielsson
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 08+46 (0)70-391 01 21