Bolagsärenden

TILLSYN

Vi företräder assistansbolag gentemot IVO när myndigheten utövar tillsyn över bolagets verksamhet. Vi erbjuder granskning och revidering av verksamheten på djupet innefattande regelefterlevnad, ledningssystem inklusive samtliga rutiner, begreppsanvändning, avtal, etc. I dessa ärenden arbetar vi nära bolagsledningen och erbjuder informationsinsatser i alla led av organisationen för att långsiktigt åstadkomma ökad kvalitet i verksamheten och förebygga framtida risk för återkallelse av tillstånd. Om ett tillstånd trots våra insatser återkallas är vi behjälpliga i en överprövningsprocess. 

Teamet av jurister/advokater: Jessica Gustavsson, Petter Dahl.

CIVILA TVISTER

Vi företräder assistansbolag i civila tvister med koppling till personlig assistans, t.ex. avseende fordringsanspråk med koppling till avtalsrätt eller skadeståndsrätt.

Teamet av jurister: Lovisa Eriksson, Christoffer Sommar.

TILLSTÅND

Vi hjälper assistansbolag att söka tillstånd att bedriva eller utöka verksamhet inom personlig assistans, hemtjänst och andra omsorgsrelaterade uppdrag. Vi hjälper även till att se över och upprätta nya rutiner inom redan befintliga verksamheter samt revidera ledningssystem.

Teamet av jurister/advokater: Jessica Gustavsson, Petter Dahl.

ÅTERKRAV AV ASSISTANSERSÄTTNING

Vi företräder bolag som erhållit beslut om återkrav av utbetald assistansersättning i processen hos Försäkringskassan såväl som i förvaltningsdomstol och allmän domstol. 

Teamet av jurister/advokater: Jessica Gustavsson, Lovisa Eriksson, Christoffer Sommar.

KONTAKTPERSON
Jessica Gustavsson
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 03+46 (0)70-231 92 42