Individärenden

ANSÖKNINGSÄRENDEN

Vi företräder individer i behov av assistansersättning/utökad assistansersättning hos Försäkringskassan och/eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans/tillfällig utökning av sådant stöd från kommun. Vi ger rådgivning, upprättar behovsbeskrivningar och andra yttranden, hjälper till att samla in relevant bevisning, närvarar vid utredningsmöten, granskar utredningsunderlag m.m.

Teamet av jurister: Jessica Gustavsson, Lovisa Eriksson, Maja Sjöberg.

INDRAGEN ELLER MINSKAD ERSÄTTNING/INSATS

Vi företräder personer som får sin rätt till assistansersättning eller personlig assistans minskad eller indragen av Försäkringskassan eller kommun.

Teamet av jurister: Jessica Gustavsson, Lovisa Eriksson, Maja Sjöberg.

CIVILA TVISTER

Vi företräder individer i civila tvister med koppling till personlig assistans, t.ex. avseende fordringsanspråk med koppling till avtalsrätt eller skadeståndsrätt.

Teamet av jurister: Lovisa Eriksson, Christoffer Sommar.

KONSULTATION OCH BEDÖMNINGAR

Vi erbjuder konsultationer och bedömningar i ärenden där individen inte önskar ha ett ombud men ändå vill ha viss rådgivning.

Teamet av jurister: Jessica Gustavsson, Lovisa Eriksson, Maja Sjöberg.

KONTAKTPERSON
Jessica Gustavsson
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 03+46 (0)70-231 92 42